Uchwała nr 87/2020


2020-11-18
ZG PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Grand Prix Seniorów PTT o Puchar Burmistrza Gminy Błonie przez Studio Tańca Krystiana Krzemińskiego w Błoniach , w dniu 22 maja 2021 roku w Błoniach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

22052021_-_GPS_Blonie_-_wniosek_o_podjeci.zip


powrót