Uchwała nr 84/2020


2020-11-07
ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na rozegranie turnieju CeA Challenge CUP Senior z kategoriami młodzieżowymi w dn. 14.11.2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

uchwala turniej 14.11.2020.doc


powrót