Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT za rok 2018

2019-05-26 Toruń, Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego


UWAGA

OKRĘG KUJAWSKO - POMORSKI
Członkowie zwyczajni Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT za rok 2018.
Termin: 26.05.2019 godz. 11.00 - I termin; 11.30 - II termin
Miejsce: Studio Tańca Sportowego FAN Toruń, ul.Bartosza Głowackiego 2 sala A
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Sprawozdania z działalności za rok 2018:
- Zarządu Okręgu – prezes
- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący
- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - skarbnik

9. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11. Sprawy w Okręgu

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Walnego Zebrania.


Przypominamy, że prawo głosu posiadają osoby aktywne w bazie danych PTT posiadające opłaconą składkę członka zwyczajnego na 2019r.Wszyscy członkowie uczestniczący w Zebraniu przy pobieraniu mandatu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości.
Materiały dotyczące obrad Walnego Zebrania znajdują się w siedzibie OKP PTT ( Toruń, ul.Polna 8R/71) i będą do wglądu na tydzień przed terminem Walnego Zjazdu (po uprzednim umówieniu spotkania).

Tel: +48 602 317 770 mail: biuro@fan-torun.pl
Nr konta : 23 1240 3493 1111 0000 4297 7689