Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Lubuskiego

2017-02-19 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 19A, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT


UWAGA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 24/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 19 lutego 2017 roku.
Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A
Godzina: I termin godz.15.00,
II termin godz.15.30


PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Okręgu Lubuskiego PTT


Otwarcie Walnego Zebrania
Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Wybór Prezydium
Wybór Komisji Mandatowej
Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Stwierdzenie Prawomocności Walnego Zebrania
Zatwierdzenie Porządku Obrad
Sprawozdanie z Działalności Zarządu Okręgu Lubuskiego
Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium ustępujących władz
Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności Władz Okręgu
Wybór Prezesa Zarządu Okręgu Lubuskiego
Wybór Członków Zarządu Okręgu Lubuskiego
Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego
Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego
Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
Ukonstytuowanie się Władz Okręgu Lubuskiego
Przyjęcie uchwał i wniosków
Wolne wnioski
Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego


Materiały sprawozdawcze dostępne będą od dnia 13 lutego 2017 roku w siedzibie OL PTT przy ul. Wyspiańskiego 19A w Zielonej Górze ( ST Gracja ).