Uchwała nr 26/2021


2021-03-11
Zarząd Główny PTT zatwierdza „Zasady uzyskiwania uprawnień sędziowskich PTT przez osoby z uprawnieniami sędziowskimi FTS” zgodnie z załącznikiem nr 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Zasady uzyskiwania uprawnień sędziowskich przez osoby z uprawnieniami sędziowskimi FTS.docx
Zasady uzyskiwania uprawnień sędziowskich PTT przez osoby z uprawnieniami sędziowskimi FTS zał. nr1.docx


powrót