Uchwała nr 4/2021


2021-01-23
ZG PTT przyznaje punkt Premium parom, które podczas turnieju Airdance Christmas Ball w dn. 28 grudnia br. w Warszawie z powodu niestawiennictwa zarejestrowanych w CBD na stronie turnieju par, nie mogły podjąć rywalizacji, w kat 10-11 klasa H oraz 12 -13 lat klasa F .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj. uch o przyznanie punktu Premium -sytuacja podczas Airdance Christmas Ball -28.12.2020 (1).doc
pismo K.Buczma.docx


powrót