Uchwała nr 51/2021


2021-04-18
ZG PTT w związku z sytuacją epidemiologiczną zatwierdza zmianę terminu Akademickich Mistrzostw Polski PTT w Lublinie z 3.05.2021 na 23.05.2021. Organizator Szkoła Tańca eM Studio Opole Lubelskie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj uch zmiany terminu (2).doc


powrót