Uchwała nr 47/2021


2021-04-13
ZG PTT zatwierdza Regulamin Puchar Klas F, E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Żabnie 24.04.2021r. zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj. uch. Regulamin PK FE,D 2021 PTT.doc
Regulamin Pucharu F E i D 2021 (3).doc


powrót