Uchwała nr 21/2021


2021-02-23
Niewpłacenie w terminie składek o których mowa w uchwale nr 20/2021 skutkuje wstrzymaniem możliwości korzystania przez członków danego Okręgu z dofinansowań oraz programów i systemów zarządzanych centralnie przez ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT.


powrót