Uchwała nr 143/2017


2017-09-01
Zarząd Główny uchwala, iż termin opłacania składek członka zwyczajnego i wspierającego na rok następny, upływa 31 grudnia roku poprzedzającego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót