Uchwała nr 71/2018


2018-06-22
ZG PTT wnosi do WZS PTT o nadanie godności CZŁONKA HONOROWEGO PTT Panu Markowi Trzemżalskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl


powrót