Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze OŁ PTT

2023-05-09 ZOOM, Zarząd Okręgu Łódzkiego PTT


UWAGA

Uchwała WZS OŁ PTT nr 8 z dnia 17.04.2023 r.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze na dzień 9.05.2023
w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej OŁ PTT.
Zebranie odbędzie się na platformie ZOOM - I termin godz. 11:00, II termin godz 11:30

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej,
Komisji Uchwał i Wniosków, protokolanta
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej - wybór nowego członka
8. Zakończenie Walnego Zebrania