Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT

2022-06-10 Wrocław, Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT na dzień 10.06.2022 roku.
Pierwszy termin godz. 18:00
Drugi termin 18:30.
Miejsce Zebrania: Wrocław, hotel Jasek , ul. Sułowska 39

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Sprawozdanie Zarządu Okręgu z działalności za 2021 rok,
7. Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok
8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2021 rok,
9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za 2021 rok,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań,
12. Preliminarz OD PTT na 2022 rok,
13. Podjęcie uchwał,
14. Wolne wnioski,
15. Zakończenie Zebrania.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne zgodnie ze Statutem art.10,pkt.6 na stronie www oraz w CBD na 7 dni przed WSZ Okręgu.

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT