NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO

2019-11-24 Wrocław ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa nr 118, Zarząd Okręgu Dolnośląskiego, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Uchwała nr 54/2019 z dnia 14.10.2019 r.
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Dolnośląskiego PTT na dzień 24.11.2019 roku we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 19 (SP nr 118).

I termin godz. 11:00; II termin 11:30.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OD PTT:

1. Otwarcie NWZ OD;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ OD i Prezydium NWZ OD;
3. Wybór Komisji Mandatowej NWZ OD
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ OD
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków NWZ OD
6. Wybory Prezesa OD PTT
7. Wybory uzupełniające członków władz OD PTT
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie NWZ OD PTT
Członkowie zwyczajni przy pobieraniu mandatu zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający tożsamość.