Składki - cennik

OPŁATY DLA TANCERZA

Składka członka zwyczajnego - za rok50,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy G-F - za rok50,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy E-C - za rok100,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy B-S, zawodowcy - za rok120,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy G-F - za 6 mies.30,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy E-C - za 6 mies.60,00 zł
Opłata za wpis do rejestru, klasy B-S, zawodowcy - za 6 mies.70,00 zł
Wydanie kolejnej książeczki20,00 zł

OPŁATY DLA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Składka członka wspierającego - za rok500,00 zł

OPŁATY DLA SĘDZIÓW I SKRUTINERÓW

INNE OPŁATY