Uchwała nr 49/2021


2021-04-16
ZG PTT w związku z sytuacją epidemiologiczną zatwierdza zmianę terminu GPP PTT w Suchym Lesie k/Poznania z 17.04.2021 na 18.09.2021. Organizator Szkoła Tańca Jawor.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj uch zmiany terminu.doc


powrót