Uchwała nr 48/2021


2021-04-16
ZG PTT z powodu decyzji sztabu kryzysowego, który na hali sportowej w Tarnowskich Górach umiejscowił masowy punkt szczepień zatwierdza zmianę terminu GPP PTT w Tarnowskich Górach z 8-9.05.2021 na 2.10.2021. Organizator Szkoła Tańca i Ruchu Mistral Tarnowskie Góry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj uch zmiany terminu (1).doc


powrót