Uchwała nr 45/2021


2021-04-11
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej na Akademickie Mistrzostwa Polski PTT, które odbędą się 3.05.2021 r. w Lublinie, zgodnie z listą:

1. Dariusz Wiewiórka - Sędzia Główny nie punktujący
2. Aleksandra Tomczak
3. Monika Heinze
4. Marek Kosty
5. Andrzej Łukomski
6. Krzysztof Kulig
7. Sergiej Kobylkin
8. Natalia Piecewicz


Skrutinerzy:

1. Jerzy Zieliński
2. Agnieszka Zielińska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

akademickie 2021.doc


powrót