Uchwała nr 44/2021


2021-04-08
ZG PTT w nawiązaniu do Uchwały nr 23/2021 z 2021-03-03 postanawia sfinansować wynagrodzenie trzech egzaminatorów egzaminów sędziowskich z dnia 14 marca 2021 roku w kwocie 3 x 1100 zł brutto na podstawie wystawionych rachunków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - egzaminy sędziowskie.docx


powrót