Uchwała nr 42/2021


2021-03-31
ZG PTT zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTT za rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały Sprawozdanie ZG PTT 2020.doc
zał. nr 1 Sprawozdanie ZG PTT 2020.docx


powrót