Uchwała nr 43/2021


2021-04-02
ZG PTT zatwierdza termin i regulamin Akademickich Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w dniu 3.05.2021, w Lublinie zgodnie z załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj uch o Regulaminu AMP 2021.doc
Regulamin AMP Lublin 2021.doc


powrót