Uchwała nr 40/2021


2021-03-24
ZG PTT postanawia podpisać umowę z Play na kontynuację dostarczania usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie ZG PTT upoważnia p. Dariusz Wiewiórkę i p. Dariusza Dragana do podpisania powyższej umowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

play uchwala 2021.doc


powrót