Uchwała nr 38/2021


2021-03-17
ZG PTT zatwierdza regulamin GPP PTT w Halinowie w dniu 20.03.2021 dotyczący dopuszczenia rozegrania turnieju w formule pięcioblokowej oraz trzech kategorii GPP w jednym, trzecim bloku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj uchw zmiana regula GPP Halinów 2021 (1).doc
Program Turnieju.xls


powrót