Uchwała nr 35/2021


2021-03-13
Na podstawie „ Zasad uzyskiwania uprawnień sędziowskich PTT przez osoby z uprawnieniami FTS” zatwierdzonych uchwałą nr 26/2021 z dn. 11 marca 2021 r. ZG PTT zezwala na podejście do egzaminu na kat. I. p. Konradowi Mazurkowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały Konrad Mazurek.doc
ZOM opinia p. Mazurek.pdf
Konrad Mazurek Opinia Kom.docx


powrót