Uchwała nr 30/2021


2021-03-11
ZG PTT na podstawie Przepisów Sędziowskich STT PTT Rozdział II pkt 4, na wniosek Komisji ds Sędziów i Skrutinerów dopuszcza w trybie nadzwyczajnym do egzaminu sędziowskiego na kat. II
p. Ewę Dudek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały Ewa Dudek.doc


powrót