Uchwała nr 28/2021


2021-03-11
ZG PTT na podstawie Przepisów Sędziowskich STT PTT Rozdział II pkt 4, na wniosek Komisji ds Sędziów i Skrutinerów dopuszcza w trybie nadzwyczajnym do egzaminu sędziowskiego na kat. I
p. Katarzynę Porazik

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały Katarzyna Porazik.doc


powrót