Uchwała nr 24/2021


2021-03-03
ZG PTT dopisuje do listy egzaminatorów następujące osoby:
- Dominika Leszczyńska
- Grzegorz Rybicki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Propozycja uchwały Egzaminatorzy.doc


powrót