Uchwała nr 23/2021


2021-03-03
Zarząd Główny PTT zatwierdza następujące terminy egzaminów sędziowskich:
- 14 marca 2021 r.
- 20 maja 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Projekt uchwały egzaminy sędziowskie 2021.doc


powrót