Uchwała nr 22/2021


2021-02-28
W związku z przesunięciem terminu Mistrzostwa Klas ABC w Zielonej Górze z 7-8.03.2020 r. na 13.03.2021 r. ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej zgodny z treścią uchwały nr 28/2020 z dnia 1.03.2020 r. zatwierdzającą skład na pierwotny termin Mistrzostw:

Grzegorz Depta -Sędzia Główny

1. Barbara Jawor- wielkopolskie
2. Dominika Leszczyńska - śląskie
3. Irena Stachura - zachodniopomorskie
4. Andrzej Łaszczuk - zachodniopomorskie
5. Andrzej Mierzejewski - dolnośląskie
6. Grzegorz Kijkowski - dolnośląskie
7. Marcin Zawiślak - lubuskie
8. Andrzej Suchocki – małopolskie
9. Waldemar Ziomek - wielkopolskie

Skrutinerzy:

1. Agnieszka Bajda
2. Małgorzata Kocińska
Uzasadnienie: zgodnie z przepisami STT i przepisami sędziowskimi PTT


Załączniki

Projekt uchwały Sędz. Mistrzostwa ABC 2021.doc


powrót