Uchwała nr 19/2021


2021-02-20
ZG PTT ustala wynagrodzenie za pracę Pani Marty Błach od dnia 01 marca 2021 w wysokości 3500 zł brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

uchwała - podwyżka dla Marty Błach.docx


powrót