Uchwała nr 18/2021


2021-02-07
ZG PTT zwalnia, do 30.06.2021 organizatorów turniejów zatwierdzanych przez Zarządy Okręgów z opłaty za przekazanie praw do organizacji turnieju.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót