Uchwała nr 17/2021


2021-02-07
ZG PTT zwalnia organizatorów turniejów rankingowych GPP, AMP PTT, Mistrzostwa Klas, Puchar Klas, Polish Cup, które zostaną rozegrane do 30.06.2021, z opłat za przekazanie praw do organizacji w/w turniejów. Jednocześnie dofinansuje wyżej wymienione turnieje kwotą 1000,-zł oraz zapewni transmisję online.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót