Uchwała nr 16/2021


2021-02-07
ZG PTT wprowadza w turniejach GPP Senior takie same zasady sędziowań jak w turniejach GPP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót