Uchwała nr 15/2021


2021-02-07
ZG PTT wprowadza znowelizowany Regulamin Współzawodnictwa w konkurencji Solo Dance (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Regulamin Współzawodnictwa w Solo Dance w PTT-nowelizacja 07.02.2021.pdf


powrót