Uchwała nr 14/2021


2021-02-07
ZG PTT wprowadza zmianę nazewnictwa kategorii Dorośli II 25-29 lat na kategorię Dorośli 25+.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót