Uchwała nr 13/2021


2021-02-07
ZG PTT wprowadza do współzawodnictwa seniorów kategorię Pre-Senior 25-29 lat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót