Uchwała nr 10/2021


2021-02-06
ZG PTT zatwierdza zmiany w Regulaminie Grand Prix Seniorów i Ligi Seniorów na rok 2021, oraz Regulaminie Rywalizacji w Kategoriach Seniorów na rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj�cie_uchwa�y (2).docx
attachment1.3.pdf


powrót