Uchwała nr 9/2021


2021-02-06
ZG PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Grand Prix Seniorów PTT w ramach Oleskiego Festiwalu Tańca, organizowanego przez KTT RÓŻA przy MDK w Oleśnie, w dniu 7.11.2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

j�cie_uchwa�y.docx
21-2.pdf


powrót