Uchwała nr 7/2021


2021-01-30
ZG PTT zatwierdza obowiązujący Ranking Sportowy PTT na rok 2021 zgodnie z tabelą ( załącznik Nr 1 ), tym samym włącza na stałe w obowiązujące zmiany zapisy (kolor czerwony), które dotychczas obowiązywały czasowo (,,Pakiet Działań Bonusowych PTT” IX-XII), a dotyczyły dodatkowych punktów za dalsze miejsca w turniejach rangi GPP, Open i AMP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj. uchwały -Ranking Sportowy PTT na rok 2021.doc
Ranking PTT 2021 -propozycja.pdf


powrót