Uchwała nr 6/2021


2021-01-30
ZG PTT wprowadza zmiany w pkt 2.6 Systemu PREMIUM w zakresie doprecyzowania i poszerzenia możliwości zdobycia punktów PREMIUM przy udziale większej liczby tancerzy/par, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

System PREMIUM ZMIANY pkt 2.6 od stycznia 2021-załącznik nr 1 do uchwały.....pdf
podj. uchwały o zmianach w pkt.2.6 Systemu PREMIUM.doc


powrót