Uchwała nr 5/2021


2021-01-25
ZG PTT zatwierdza zmianę terminu Grand Prix Seniorów organizowanego przez Studio Tańca - Krystian Krzemiński w Błoniach. Nowy termin to 8-9.05.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj�cie_uchwa�y (1).docx


powrót