Uchwała nr 2/2021


2021-01-11
ZG PTT zatwierdza zgodnie z załączonym harmonogramem, terminy oraz organizatorów turniejów w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj. uch. turniejów w 2021r.doc
Turnieje 2021 (1).docx


powrót