Uchwała nr 1/2021


2021-01-09
ZG PTT zatwierdza Listę Sędziów oraz Listę Skrutinerów na rok 2021 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały sędziowie i skrutinerzy 2021.doc
zał 1 uchwała 1-2021 Lista sędziów 2021.pdf
zał 2 uchwała 1-2021 Lista skrutinerów 2021.pdf


powrót