Uchwała nr 63/2018


2018-05-16
ZG PTT deleguje Dariusza Dragana na szkolenie Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych
z warsztatem wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO
w dniach 21-22.05.2018 r., w Krakowie. Koszt szkolenia dwudniowego to 1291,50 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

uchwala o szkoleniu RODO.docx


powrót