Uchwała nr 41/2018


2018-05-05
ZG PTT zatwierdza porządek obrad zebrania ZG PTT w dniu 5.05.2018
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
4. Sytuacja w okręgach ..................................................................... Prezesi Okręgów
5. Sprawy prawne............................................................................... P. Kuszpit - Bachar
6. Omówienie sprawozdania finansowego , instrukcja obiegu dokumentów..... Dariusz Wiewiórka
7. Współpraca międzynarodowa..........................................................J. Biały
8. Program działania
9. Rywalizacje taneczne.......................................................................A. Niedzielska, J. Biały
10. Kalendarz imprez, kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT, ..............J. Oleszczyński
11. Kadra PTT........................................................................................J. Porazik
12. Walny Zjazd Sprawozdawczy-termin, miejsce, dokumenty.............J. Biały
13. Realizacja uchwał Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego...D. Dragan
14. Statut......................................................................................................P. Sygiet
15. Sprawy różne
16. Zakończenie obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz z stronach okręgów


powrót