Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski

2023-05-03 ZOOM, Zarząd PTT Okręg Małopolski


UWAGA

Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski
Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski odbędzie się w dniu 3.05.2023 r. (środa) na platformie ZOOM. I termin 19:30, II termin 20:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2022: Zarządu Okręgu Małopolskiego, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
9. Zatwierdzenie sprawozdań,
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
11. Zatwierdzenie preliminarza na rok 2023
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Wolne wnioski
14 Zakończenie Walnego Zebrania.
Materiały sprawozdawcze będą dostępne w CBD PTT dla zalogowanych członków w zakładce informacje/materiały sprawozdawcze/materiały sprawozdawcze 2023.