Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT za rok 2022

2023-04-01 Studio Tańca Sportowego FAN , Toruń, ul. B.Głowackiego 2 /12, FAN - Toruń, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT za rok 2022 na dzień 1.04.2023 – sobota
Termin : 01.04.2023 I termin godzina 10.00, II termin godz. 10.30
Miejsce : Studio Tańca Sportowego FAN , Toruń, ul. B.Głowackiego 2 /12
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania :
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdania z działalności za rok 2022:
- Zarządu Okręgu – prezes, skarbnik
- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący
- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący
8. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium
9. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania
10. Sprawy w Okręgu
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Walnego Zebrania.