WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

2020-06-20 Sosnowiec, Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Śląski, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Informujemy, że Zarząd Okręgu Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy za rok 2019.
Termin: 20 czerwiec 2020
Miejsce: ul. Małachowskiego 2, 41-200 Sosnowiec
I termin godz. 9.30
II termin godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Stwierdzenie Prawomocności Walnego Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową.
5. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu OŚ PTT - prezesa, skarbnika.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OŚ PTT.
8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego OŚ PTT.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla władz Okręgu Śląskiego.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Walnego Zjazdu.