Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT

2020-06-28 Zielona Góra, Okręg Lubuski PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A

I termin: godz.15.00

II termin: godz. 15.30

W związku z sytuacją związaną z Koronawirusem, Zarząd OL PTT prosi wszystkich Członków Zwyczajnych PTT, którzy posiadają uprawnienia do głosowania na dzień Zebrania, a chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym o zgłaszanie się do dnia 21 czerwca 2020 roku do Administratora CBD Okręgu Lubuskiego PTT na adres: gosia_kocinska@poczta.onet.pl celem właściwego przygotowania lokalu, a w przypadku dużej ilości zgłoszeń przygotowanie się do przeprowadzenia WZS OL PTT on-line.

Proponowany porządek obrad
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
w dniu 28 czerwca 2020 roku
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT;
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta WZS OL PTT;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej WZS OL PTT;
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję MandatowoSkrutacyjno-Wnioskową;
5. Przyjęcie porządku obrad WZS OL PTT;
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu Lubuskiego;
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu Lubuskiego;
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz
z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT;
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Lubuskiego PTT;
10. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu
Lubuskiego PTT;
11. Zakończenie obrad.
Zgodnie ze Statutem PTT od dnia 14 czerwca 2020 roku w CBD PTT
zamieszczone będą:
- sprawozdanie z działalności OL PTT,
- sprawozdanie finansowe OL PTT,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OL PTT,
- sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego OL PTT.
Zarząd
Okręgu Lubuskiego PTT