Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT za rok 2019

2020-03-01 Toruń, FAN - Toruń


UWAGA

Członkowie zwyczajni Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT za rok 2019.
Termin: 01.03.2020 godz. 11.00 - I termin; 11.30 - II termin
Miejsce: Studio Tańca Sportowego FAN Toruń, ul.Bartosza Głowackiego 2 sala A
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Sprawozdania z działalności za rok 2019:
- Zarządu Okręgu – prezes
- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący
- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - skarbnik

9. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11. Sprawy w Okręgu

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Walnego Zebrania.


Przypominamy, że prawo głosu posiadają osoby aktywne w bazie danych PTT posiadające opłaconą składkę członka zwyczajnego na 2020r.Wszyscy członkowie uczestniczący w Zebraniu przy pobieraniu mandatu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości.
Materiały dotyczące obrad Walnego Zebrania znajdują się w siedzibie OKP PTT ( Toruń, ul.Polna 8R/71) i będą do wglądu na tydzień przed terminem Walnego Zjazdu (po uprzednim umówieniu spotkania).